Residency Department

3rd Year Residents

 • Dr. Sharayu Wadate
 • Dr. Shruthi Nayak
 • Dr. Shweta Bhoske
 • Dr. Hemina Baldota
 • Dr. Priyanka Swami
 • Dr. Mrinal Chatterjee
 • Dr. Pooja Puri
 • Dr. Kiran Deshmukh
 • Dr. Ashwini Naik
 • Dr. Anmol Shah
 • Dr. Vashnavi T. S.
 • Dr. Shikhanshi
 • Dr. Zeba Pathan
 • Dr. Umme Amara
 • Dr. Sonam Simpatwar
 • Dr Mrinalini Agarwal
 • Dr Nadiya Khan
 • Dr Purva Shah
 • Dr Srushti Raut


2nd Year Residents

 • Dr. Asila Firdaos
 • Dr. Mahima Maniar
 • Dr. Sneha Bora
 • Dr. Mounica Gotluru
 • Dr. Trisha Mukherjee
 • Dr. Aditya Nimbkar
 • Dr. Sumedha Pathade
 • Dr. Neeraja G.
 • Dr. Prerna Gupta
 • Dr. Bipin Babhale
 • Dr. Aishwarya Agrawal
 • Dr. Rachana Barkale
 • Dr. Mitali Sharma
 • Dr. Ashwini Shinde
 • Dr. Shreya Kampoowale
 • Dr. Manan Boob
 • Dr. Divita Kamble
 • Dr. Eshita Wadhwa
 • Dr. Rohini Mule
 • Dr. Subhani Mahapatra
 • Dr. Anjali Gitte

1st Year Residents

 • Dr. Divya Bharti
 • Dr. Pratiksha Kachru
 • Dr. Vaishnavi Shegaonkar
 • Dr. Namrata Walke
 • Dr. Pallavi Palve
 • Dr. Aditi Ramagude
 • Dr. Darshana Ajmera
 • Dr. Shruti Rane
 • Dr. Khyati Shah
 • Dr. Dakshajah