Residency Department

Residency Department

LIST OF REGISTERED CANDIDATES

Sr. No.

Name

Designation

1.

Dr.Suraj Pai

3rd Year

2.

Dr M. Maanasa

3rd Year

3.

Dr. Dhanraj Gitte

3rd Year

4.

Dr. Chitra Kamath

2nd Year

5.

Dr. Divya Bhangdiya

2nd Year

6.

Dr. Maruti Jarag

2nd Year

LIST OF SENIOR RESIDENT

Sr. No.

Name

Designation

1.

Dr. Siddhant Mahajan

Senior Resident

2.

Dr. Disha Gandhi

Senior Resident

3.

Dr. Kusuma Sankula

Senior Resident

4.

Dr. Ashish Karande

Senior Resident (BONDED)

5.

Dr. Prachiti

Senior Resident (BONDED)

6.

Dr. Kopal Agarwal

Senior Resident (BONDED)

7.

Dr. Harish

Senior Resident (BONDED)

List of Trichology Fellow cum Senior Resident

Sr NO

Name

Designation

1

Dr Akanksha Shrivatsava

Trichology Fellow

LIST OF UNREGISTERED CANDIDATES

Sr NO.

Name

Designation

1

Dr. Mahipalsinh Parmar

Plain Post (HO)

2

Dr. Harshalkumar Kheni

Plain Post (HO)

3

Dr. Jaikumar Nathani

Plain Post (HO)

4

Dr. Shubham

Plain Post (HO)